Rusztowania ( Ställning )

1,400.00 kr

Zgodnie z rozporządzeniem AFS 2013:4, wszystkie osoby wykonujące prace związane z rozbiórką, przebudową lub budową rusztowań muszą odbyć certyfikowane szkolenie oraz muszą posiadać świadectwo odbycia takiego szkolenia. Urząd środowiska pracy wydał powyższe rozporządzenie w celu zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym przy instalacji osłon rusztowań i samych rusztowań.

Beställ kurs via Faktura

Beskrivning

Tutaj możesz odbyć szkolenie „Ogólne szkolenie na temat rusztowań do wysokości 9 m” w trybie e-learning. Dokładanie tak jak przy tradycyjnej nauce, nasze szkolenie bazuje na udokumentowaniu wiedzy na temat obowiązujących przepisów i norm. Ogólne szkolenie na temat rusztowań zgodne jest z wymogami dotyczącymi szkoleń dla rusztowań do wysokości roboczej 9 m.

Nie wolno jest wykonywać pracy przy budowie rusztowań, w tym rusztowań ruchomych, nawet jeśli są wyposażone w barierki, bez ukończonego szkolenia w tym zakresie.

Zgodnie z rozporządzeniem AFS 2013:4, wszystkie osoby wykonujące prace związane z rozbiórką, przebudową lub budową rusztowań muszą odbyć certyfikowane szkolenie oraz muszą posiadać świadectwo odbycia takiego szkolenia. Urząd środowiska pracy wydał powyższe rozporządzenie w celu zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym przy instalacji osłon rusztowań i samych rusztowań.