PCB sanering och inventering

1,800.00 kr

Kursen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper om de säkerhetsaspekter och den rivningsteknik som gäller för rivning av en byggnad eller del av en byggnad som innehåller PCB haltiga material.

Beställ kurs via Faktura
Kategori: Tagg:

Beskrivning

Sanering & Inventering av PCB-haltigt material

Kursen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper om de säkerhetsaspekter och den rivningsteknik som gäller för rivning av en byggnad eller del av en byggnad som innehåller PCB haltiga material.

För utbildningen finns riktlinjer för innehåll och omfattning som:

Riv & Saneringsentreprenörerna, Svenska Fogbranschens Riksförbund, Glasbranschföreningen, Svensk Planglasförening, Naturvårdsverket samt miljöförvaltningarna tillsammans har enats om.

För vem?

Utbildning är ett stöd och ger kunskap för Fastighetsägare, Bostadsrättsföreningar, Konsulter, Miljöinventerade, Entreprenörer, Arbetsledare, Sanerare, Provtagare som behöver grundkunskaperna gällande dokumentation, ekonomi och ansvar. Det är nödvändig kunskap att veta var du kan hitta PCB för att inte begå miljöbrott vid rivningar renoveringar eller fönsterbyten.

Kursinnehåll:

 • Vad är PCB?
 • Medicinska aspekter
 • Lagar, föreskrifter & förordningar
 • Arbetsmiljö
 • Risker, spridning & Skyddsåtgärder
 • Provtagningsteknik & Inventering
 • Dokumentation & Myndighetskontakt
 • Personlig skyddsutrustning & maskiner
 • Saneringsmetoder in- och utvändig sanering
 • Avfallshantering
 • Nerladdningsbara dokument & hjälpmedel m.m.

Efter godkänt skriftligt prov erhålls intyg om genomförd kurs.