Duromery (Härdplast)

650.00 kr

Cel szkolenia

Szkolenie dostarczy uczestnikom wiedzy o składnikach duromerów i termicznej degradacji duromerów, która pozwoli wykonywać pracę bez narażania się na niepotrzebne ryzyko.

Beställ kurs via Faktura

Beskrivning

Cel szkolenia

Szkolenie dostarczy uczestnikom wiedzy o składnikach duromerów i termicznej degradacji duromerów, która pozwoli wykonywać pracę bez narażania się na niepotrzebne ryzyko.

Osoby, które przejdą szkolenie powinny mieć wiedzę na następujące tematy:

− zagrożenie dla zdrowia związane z różnymi składnikami używanych duromerów,

− ryzyko związane z różnymi przeprowadzanymi operacjami,

− potrzeba przeprowadzania oceny ryzyka i sposób wykorzystania jej wyników,

− sprzęt niezbędny do pracy ze składnikami duromerów,

− środki konieczne w celu uniknięcia narażenia na składniki duromerów,

− niezbędne wyposażenie ochrony indywidualnej i sposób używania i pielęgnacji,

− znaczenie dobrej higieny i odpowiednich produktów do pielęgnacji skóry,

− rola pracodawców i pracowników zgodnie z prawem i przepisami.