Bibliotek och kunskapsdatabas

Välkommen till vårt bibliotek och kunskapsdatabas för webbkurser och Instruktörerna i Norden. Här kommer du hitta PDF´s, Länkar, Information och mycket mer till alla våra kurser. Du kan även besöka vårt FAQ-sida där du hittar svar på de flesta frågorna.

Arbete på Väg

Arbeta med väghållningsfordon

ADR 1.3-Farligt gods

https://rib.msb.se/

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Härdplast – Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker broschyr

Jobba rätt med epoxi broschyr

Skotta säkert

Text & länkar kommer inom kort…

Kvartsdamm

kvarts – stendamm broschyr

Fallskydd

Skydda dig mot fallrisker broschyr

Räddningsplan för fallolyckor